ကျွန်ုပ်၏အရာခပ်သိမ်း (MM3) | ကြၽႏ္ုပ္၏အရာခပ္သိမ္း (ZG)

ကျွန်ုပ်၏အရာခပ်သိမ်း Artist: Composer: Ko Htwe Album: Myanmar Contemporary Gospel Songs Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com Save

ကျွန်ုပ်၏အရာခပ်သိမ်း (MM3) | ကြၽႏ္ုပ္၏အရာခပ္သိမ္း (ZG)

နက်ရှိုင်းသောမျက်မှောက်တော် (MM3) | နက္ရွိုင္းေသာမ်က္ေမွာက္ေတာ္ (ZG)

နက်ရှိုင်းသောမျက်မှောက်တော် Artist: Ah Bu Composer: Esther Hninn Pwint Album: Myanmar Praise and Worship Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

နက်ရှိုင်းသောမျက်မှောက်တော် (MM3) | နက္ရွိုင္းေသာမ်က္ေမွာက္ေတာ္ (ZG)

ဘဝမီးအိမ် (MM3) | ဘဝမီးအိမ္ (ZG)

ဘဝမီးအိမ် Artist: Sang Pi + Myo Gyi Composer: Sang Pi Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

ဘဝမီးအိမ် (MM3) | ဘဝမီးအိမ္ (ZG)

လမ်းပြသူ (MM3) | လမ္းျပသူ (ZG)

လမ်းပြသူ Artist: Sang Pi Composer: Sang Pi Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

လမ်းပြသူ (MM3) | လမ္းျပသူ (ZG)

သိုးမည်းတွေအကြောင်း (MM3) | သိုးမည္းေတြအေၾကာင္း (ZG)

သိုးမည်းတွေအကြောင်း Artist: Ba Din Composer: Ba Din Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

သိုးမည်းတွေအကြောင်း (MM3) | သိုးမည္းေတြအေၾကာင္း (ZG)

ကိုးစားမျှော်ကြည့်ရာ (MM3) | ကိုးစားေမွ်ာ္ၾကည့္ရာ (ZG)

ကိုးစားမျှော်ကြည့်ရာ Artist: YADANA OO Composer: အားဆီ Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

ကိုးစားမျှော်ကြည့်ရာ (MM3) | ကိုးစားေမွ်ာ္ၾကည့္ရာ (ZG)

လွတ်လွတ်လပ်လပ် (MM3) | လြတ္လြတ္လပ္လပ္ (ZG)

လွတ်လွတ်လပ်လပ် Artist: ထန်သောင် Composer: Album: Myanmar Praise and Worship Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

လွတ်လွတ်လပ်လပ် (MM3) | လြတ္လြတ္လပ္လပ္ (ZG)

အရာရာ(၂) (MM3) | အရာရာ(၂) (ZG)

အရာရာ(၂) Artist: ရှိန်း Composer: ဟေမန် Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

အရာရာ(၂) (MM3) | အရာရာ(၂) (ZG)

အဖေ့ကျေးဇူး (MM3) | အေဖ့ေက်းဇူး (ZG)

အဖေ့ကျေးဇူး Artist: JK San Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

အဖေ့ကျေးဇူး (MM3) | အေဖ့ေက်းဇူး (ZG)

အချစ်ပိုရုပ်အို (MM3) | အခ်စ္ပို႐ုပ္အို (ZG)

အချစ်ပိုရုပ်အို Artist: ကောင်းကောင်း Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

အချစ်ပိုရုပ်အို (MM3) | အခ်စ္ပို႐ုပ္အို (ZG)

သုခမဲ့သုခ (MM3) | သုခမဲ့သုခ (ZG)

သုခမဲ့သုခ Artist: ဒီလေး၊GAGလူငယ်များ Composer: သီအိုရို Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

သုခမဲ့သုခ (MM3) | သုခမဲ့သုခ (ZG)

အဖေ့အေးရိပ် (MM3) | အေဖ့ေအးရိပ္ (ZG)

အဖေ့အေးရိပ် Artist: မီးမီးခဲ Composer: Sang Pi Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

အဖေ့အေးရိပ် (MM3) | အေဖ့ေအးရိပ္ (ZG)

အဖေ့ရဲ့လက် (MM3) | အေဖ့ရဲ႕လက္ (ZG)

အဖေ့ရဲ့လက် Artist: Sang Pi Composer: Sang Pi Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

အဖေ့ရဲ့လက် (MM3) | အေဖ့ရဲ႕လက္ (ZG)

ကျေးဇူးတော်မှတပါး (MM3) | ေက်းဇူးေတာ္မွတပါး (ZG)

ကျေးဇူးတော်မှတပါး Artist: ကနဲ Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

ကျေးဇူးတော်မှတပါး (MM3) | ေက်းဇူးေတာ္မွတပါး (ZG)

ချီးမွမ်းကြစေ (MM3) | ခ်ီးမြမ္းၾကေစ (ZG)

ချီးမွမ်းကြစေ Artist: ဆရာအငယ်လေးနှင့်အဖွဲ့ Composer: ဒေးဗစ်ကိမ်းပေါင် Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

ချီးမွမ်းကြစေ (MM3) | ခ်ီးမြမ္းၾကေစ (ZG)

ဝိညာဉ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင် (MM3) | ဝိညာဥ္ဆုံးရႈံးခဲ့ရင္ (ZG)

ဝိညာဉ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင် Artist: ဆုန်သင်းပါရ် Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

ဝိညာဉ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင် (MM3) | ဝိညာဥ္ဆုံးရႈံးခဲ့ရင္ (ZG)

ကိုယ်တော့်ကြောင့်နော် (MM3) | ကိုယ္ေတာ့္ေၾကာင့္ေနာ္ (ZG)

ကိုယ်တော့်ကြောင့်နော် Artist: Niang Composer: ခွာလ်ပီး Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

ကိုယ်တော့်ကြောင့်နော် (MM3) | ကိုယ္ေတာ့္ေၾကာင့္ေနာ္ (ZG)

အဖေ့ရဲ့လက် (MM3) | အေဖ့ရဲ႕လက္ (ZG)

အဖေ့ရဲ့လက် Artist: အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

အဖေ့ရဲ့လက် (MM3) | အေဖ့ရဲ႕လက္ (ZG)

အလိုတော်အတိုင်း (MM3) | အလိုေတာ္အတိုင္း (ZG)

အလိုတော်အတိုင်း Artist: ကောင်းကောင်း Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

အလိုတော်အတိုင်း (MM3) | အလိုေတာ္အတိုင္း (ZG)

အသွေးတော်တန်ခိုး (MM3) | အေသြးေတာ္တန္ခိုး (ZG)

အသွေးတော်တန်ခိုး Artist: Sang Pi Composer: Sang Pi Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

အသွေးတော်တန်ခိုး (MM3) | အေသြးေတာ္တန္ခိုး (ZG)

အသီးတစ်ရာအညှာတစ်ခု (MM3) | အသီးတစ္ရာအညွာတစ္ခု (ZG)

A Thee Ta Yar A Hnar Ta Khu Artist: စိုင်းထီးဆိုင် Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

အသီးတစ်ရာအညှာတစ်ခု (MM3) | အသီးတစ္ရာအညွာတစ္ခု (ZG)