နှုတ်ကပတ်တော် (MM3) | ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ (ZG)

နှုတ်ကပတ်တော် Artist: နော်လယ်ထူး Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

နှုတ်ကပတ်တော် (MM3) | ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ (ZG)

ပိုသိမြင်ချင် (MM3) | ပိုသိျမင္ခ်င္ (ZG)

ပိုသိမြင်ချင် Artist: အငယ်လေး Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

ပိုသိမြင်ချင် (MM3) | ပိုသိျမင္ခ်င္ (ZG)

လမ်းနှစ်သွယ် (MM3) | လမ္းႏွစ္သြယ္ (ZG)

လမ်းနှစ်သွယ် Artist: Saw Win Lwin Composer: ရွိန္း+ဆုမြန္ Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

လမ်းနှစ်သွယ် (MM3) | လမ္းႏွစ္သြယ္ (ZG)

မေတ္တာအလင်းရှင် (MM3) |ေမတၱာအလင္းရွင္ (ZG)

မေတ္တာအလင်းရှင် Artist: ဆုန်သင်းပါရ် Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

မေတ္တာအလင်းရှင် (MM3) |ေမတၱာအလင္းရွင္ (ZG)

အလိုအပ်ဆုံးလိုအင် (MM3) | အလိုအပ္ဆံုးလိုအင္ (ZG)

အလိုအပ်ဆုံးလိုအင် Artist: Thang Tawng Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

အလိုအပ်ဆုံးလိုအင် (MM3) | အလိုအပ္ဆံုးလိုအင္ (ZG)

ခရစ်တော်လိုတယ် (MM3) | ခရစ္ေတာ္လိုတယ္ (ZG)

ခရစ်တော်လိုတယ် Artist: Saw Win Lwin Composer: အယ်လ်ဇော်လ Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

ခရစ်တော်လိုတယ် (MM3) | ခရစ္ေတာ္လိုတယ္ (ZG)

ကောင်းသောမြေ (MM3) | ေကာင္းေသာေျမ (ZG)

ကောင်းသောမြေ Artist: Sang Pi Composer: အင်ဗျဲမ်းလ Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

ကောင်းသောမြေ (MM3) | ေကာင္းေသာေျမ (ZG)

ကမ်းလက် (MM3) | ကမ္းလက္ (ZG)

ကမ်းလက် Artist: မျိုးကြီး၊စံပီး၊Jမိုး၊နောနော် Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

ကမ်းလက် (MM3) | ကမ္းလက္ (ZG)

လိုနေတာယုံကြည်ခြင်း (MM3) | လိုေနတာယံုၾကည္ျခင္း (ZG)

လိုနေတာယုံကြည်ခြင်း Artist: L ဆိုင်းဇီ Composer: ဂလိုးရီချစ် Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

လိုနေတာယုံကြည်ခြင်း (MM3) | လိုေနတာယံုၾကည္ျခင္း (ZG)

သမိုင်းတင်လောက်တဲ့မေမေ (MM3) | သမိုင္းတင္ေလာက္တဲ့ေမေမ (ZG)

သမိုင်းတင်လောက်တဲ့မေမေ Artist: Yadana Oo Composer: စောဝီလ်ဖရက် Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

သမိုင်းတင်လောက်တဲ့မေမေ (MM3) | သမိုင္းတင္ေလာက္တဲ့ေမေမ (ZG)

ပြုံးလိုက်ပါမေမေ (MM3) | ၿပံဳးလိုက္ပါေမေမ (ZG)

ပြုံးလိုက်ပါမေမေ Artist: Saw Win Lwin Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

ပြုံးလိုက်ပါမေမေ (MM3) | ၿပံဳးလိုက္ပါေမေမ (ZG)

ကျေးဇူးပဲမေမေ (MM3) | ေက်းဇူးပဲေမေမ (ZG)

ကျေးဇူးပဲမေမေ Artist: Yadana Oo Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

ကျေးဇူးပဲမေမေ (MM3) | ေက်းဇူးပဲေမေမ (ZG)

မပြောင်းလဲတဲ့မေတ္တာ (MM3) | မေျပာင္းလဲတဲ့ေမတၱာ (ZG)

မပြောင်းလဲတဲ့မေတ္တာ Artist: JKစံ Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

မပြောင်းလဲတဲ့မေတ္တာ (MM3) | မေျပာင္းလဲတဲ့ေမတၱာ (ZG)

ပြန်ဆုံချင်ပါပြီ (MM3) | ျပန္ဆံုခ်င္ပါၿပီ(ZG)

ပြန်ဆုံချင်ပါပြီ Artist: Myo Gyi Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

ပြန်ဆုံချင်ပါပြီ (MM3) | ျပန္ဆံုခ်င္ပါၿပီ(ZG)

လွဲမှားမှုများနောက် (MM3) | လြဲမွားမႈမ်ားေနာက္(ZG)

ပြန်ဆုံချင်ပါပြီ Artist: Myo Gyi Composer: Saw Win Lwin Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

လွဲမှားမှုများနောက် (MM3) | လြဲမွားမႈမ်ားေနာက္(ZG)

ကတိလက်နက် (MM3) | ကတိလက္နက္ (ZG)

ကတိလက်နက် Artist: Saw Win Lwin Composer: ရှိန်း+ဆုမွန် Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

ကတိလက်နက် (MM3) | ကတိလက္နက္ (ZG)

အလိုတော်အတိုင်း (MM3) | အလိုေတာ္အတိုင္း (ZG)

အလိုတော်အတိုင်း Artist: Lလွန်းဝါ Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

အလိုတော်အတိုင်း (MM3) | အလိုေတာ္အတိုင္း (ZG)

အသက္ထက္ခ်စ္ေသာ (MM3) | အသက္ထက္ခ်စ္ေသာ (ZG)

အသက္ထက္ခ်စ္ေသာ Artist: ဆို-အိုင္ရင္းဇင္မာျမင့္ Composer: ခေနနိရှော Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

အသက္ထက္ခ်စ္ေသာ (MM3) | အသက္ထက္ခ်စ္ေသာ (ZG)

ခိုလႈံရာ (MM3) | ခိုလႈံရာ (ZG)

ခိုလႈံရာ Artist: -သြန္းပူ Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

ခိုလႈံရာ (MM3) | ခိုလႈံရာ (ZG)

နားရွိကၾကားၾကပါေတာ့ (MM3) | နားရွိကၾကားၾကပါေတာ့ (ZG)

နားရွိကၾကားၾကပါေတာ့ Artist: Phyu Phyu Kyaw Thain Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

နားရွိကၾကားၾကပါေတာ့ (MM3) | နားရွိကၾကားၾကပါေတာ့ (ZG)

ဘုန္းေတာ္မီးလွ်ံ (MM3) | ဘုန္းေတာ္မီးလွ်ံ (ZG)

ဘုန္းေတာ္မီးလွ်ံ Artist: Ciin Kham Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

ဘုန္းေတာ္မီးလွ်ံ (MM3) | ဘုန္းေတာ္မီးလွ်ံ (ZG)

နီးနီးသာက်န္ (MM3) | နီးနီးသာက်န္ (ZG)

နီးနီးသာက်န္ Artist: Saw Win Lwin + Mee Mee Khae Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

နီးနီးသာက်န္ (MM3) | နီးနီးသာက်န္ (ZG)

တည်သောသစ္စာ (MM3) | တည္ေသာသစၥာ (ZG)

တည်သောသစ္စာ Artist: Saw Win Lwin Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

တည်သောသစ္စာ (MM3) | တည္ေသာသစၥာ (ZG)