ကိုးကွယ်သောနှလုံးသား

ကိုးကွယ်သောနှလုံးသား The Heart of Worship Intro ll E         l B         l F#m7.          l Bsus4 __ B  __ ll ll E         l Bsus4/D#.     l F#m7.          l Bsus4 __ B  __ l V1  တေးသွားများကုန်ချိန် အားလုံးလွင့်ပျောက်သွား နှိမ့်ချတိုးဝင်ရင်း l E         l Bsus4/D#.     l F#m7.      l Bsus4 __ B  __ ll သခင့်အတွက်ပေချင်သူ ကြီးမြတ် ထိုက်တန်ခြင်း တခင့်ရဲ့သဘောအလိုတိုင်း Pre Chorus ll F#m7 __  […]

ကိုးကွယ်သောနှလုံးသား