ငါ၏သိုးထိန်း (MM3) | ငါ၏သိုးထိန္း (ZG)

my shepherd Artist: Nကိုင်ရာ Composer: ကနဲ Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

ငါ၏သိုးထိန်း (MM3) | ငါ၏သိုးထိန္း (ZG)