ခရစ်တော်လိုတယ် (MM3) | ခရစ္ေတာ္လိုတယ္ (ZG)

ခရစ်တော်လိုတယ် Artist: Saw Win Lwin Composer: အယ်လ်ဇော်လ Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

ခရစ်တော်လိုတယ် (MM3) | ခရစ္ေတာ္လိုတယ္ (ZG)

နီးနီးသာက်န္ (MM3) | နီးနီးသာက်န္ (ZG)

နီးနီးသာက်န္ Artist: Saw Win Lwin + Mee Mee Khae Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

နီးနီးသာက်န္ (MM3) | နီးနီးသာက်န္ (ZG)

တည်သောသစ္စာ (MM3) | တည္ေသာသစၥာ (ZG)

တည်သောသစ္စာ Artist: Saw Win Lwin Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

တည်သောသစ္စာ (MM3) | တည္ေသာသစၥာ (ZG)

ကိုယ်တော်အတွက် ဖြစ်စေမည် (MM3) | ကိုယ္ေတာ္အတြက္ျဖစ္ေစမည္ (ZG)

ကိုယ်တော်အတွက် ဖြစ်စေမည် Artist: Saw Win Lwin Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

ကိုယ်တော်အတွက် ဖြစ်စေမည် (MM3) | ကိုယ္ေတာ္အတြက္ျဖစ္ေစမည္ (ZG)

နေ့သစ်ခွန်အား (MM3) | ေန႔သစ္ခြန္အား (ZG)

နေ့သစ်ခွန်အား Artist: Saw Win Lwin Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

နေ့သစ်ခွန်အား (MM3) | ေန႔သစ္ခြန္အား (ZG)

တည်နေမည့်ကတိတော် (MM3) | တည္ေနမည့္ကတိေတာ္ (ZG)

တည်နေမည့်ကတိတော် Artist: Saw Win Lwin Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

တည်နေမည့်ကတိတော် (MM3) | တည္ေနမည့္ကတိေတာ္ (ZG)

တတိယကောင်းကင်ဘုံ (MM3) | တတိယေကာင္းကင္ဘံု (ZG)

Third Heaven Artist: Saw Win Lwin Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

တတိယကောင်းကင်ဘုံ (MM3) | တတိယေကာင္းကင္ဘံု (ZG)