ပြုံးပြုံးလေးနဲ့အမှုတော်ဆောင်မယ်

Myanmar Gospel Songs > Myanmar Gospel Song > Contemporary Gospel Song > ပြုံးပြုံးလေးနဲ့အမှုတော်ဆောင်မယ်

ပြုံးပြုံးလေးနဲ့အမှုတော်ဆောင်မယ်
တေးရေး၊တေးဆို-ပြည့်စုံ (Ye Thu Rein Latt)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *