မြစ်ရေကဲ့သို့ (MM3) | ျမစ္ေရကဲ့သို႔ (ZG)

Myanmar Gospel Songs > Praise and Worship > မြစ်ရေကဲ့သို့ (MM3) | ျမစ္ေရကဲ့သို႔ (ZG)

River waters as
Artist: အက်စတာနှင်းပွင့်
Composer: အက်စတာနှင်းပွင့်
Album: Myanmar Praise and Worship Song

Lyrics Myanmar 3 version
coming soon

Lyrics Zawgyi One version
coming soon

From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs
Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *