ကောင်းမြတ်လွန်းတဲ့ဘုရား

Myanmar Gospel Songs > Praise and Worship > ကောင်းမြတ်လွန်းတဲ့ဘုရား

တေးရေး-KNO
တေးဆို-မုန်ပီး

From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs
Song Lyrics >>>   http://podcast.myatmingalar.com/

God is Very Good

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *