ကိုယ်တော်မရှိလျှင်

အို …

 

VERSE 1
သခင်မရှိခဲ့ရင် နှလုံးသားထဲအချိန်တိုင်း တမ်းတ ဟစ်အော်
ငတ်မွတ်တဲ့ အလိုအပ်ဆုံးအရာ
အတွင်းထဲလစ်ဟာလျက်ရှိတဲ့ ဝိညာဉ်  ပြည့်ဝဖို့ ကျွန်ုပ်တမ်းတနေ
ဘုရားသခင်တစ်ပါးသာ ပြီးပြည့်စုံစေသောသူ
ထာဝရအသက်စမ်းရေ စီးထွက်ရာနေရာ

 

CHORUS
ကိုယ်တော်မရှိလျှင် ကျွန်ုပ်မရှိပါ
အသက်ရှင်ခြင်းမှာ အချည်းနှီး
ကိုယ်တော်မရှိလျှင် ကျွန်ုပ်မရှိပါ
ကြိုးစားခြင်းသည် အချည်းနှီး
ကိုယ်တော်သာကျွန်ုပ်ဘဝ အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်း
ကိုယ်တော်သာလမ်းခရီး ကျွန်ုပ်ကိုပို့ဆောင်
ကိုယ်တော်ကျွန်ုပ်အလင်း ကျွန်ုပ်၏သီချင်းဆိုရာ
ကျွန်ုပ်၏ ကိုးကွယ်ရာ ကျွန်ုပ်၏ နားခိုရာ
ကျွန်ုပ်၏ ဖခင်

 

VERSE 2
မီးငရဲထဲမှာ ဆုံးရှုံးမယ့်ဝိညာဉ် အသက်နဲ့ရင်းကာ ရွေးနှုတ်သူ
ဆိုးညစ်ခြင်းတွေ စွန်းထင်းတဲ့ဘဝကို
အသွေးမြတ်သွန်းကာ ဆေးကြောသူ
ခရစ်တော်တစ်ပါးသာ အပြစ်မှ ကယ်တင်သောသူ
ထာဝရအသက်စမ်းရေ စီးထွက်ရာနေရာ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *