ဘဝမီးအိမ် (MM3) | ဘဝမီးအိမ္ (ZG)

ဘဝမီးအိမ် Artist: Sang Pi + Myo Gyi Composer: Sang Pi Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

ဘဝမီးအိမ် (MM3) | ဘဝမီးအိမ္ (ZG)

ကမ်းလက် (MM3) | ကမ္းလက္ (ZG)

ကမ်းလက် Artist: မျိုးကြီး၊စံပီး၊Jမိုး၊နောနော် Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

ကမ်းလက် (MM3) | ကမ္းလက္ (ZG)

ပြန်ဆုံချင်ပါပြီ (MM3) | ျပန္ဆံုခ်င္ပါၿပီ(ZG)

ပြန်ဆုံချင်ပါပြီ Artist: Myo Gyi Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

ပြန်ဆုံချင်ပါပြီ (MM3) | ျပန္ဆံုခ်င္ပါၿပီ(ZG)

လွဲမှားမှုများနောက် (MM3) | လြဲမွားမႈမ်ားေနာက္(ZG)

ပြန်ဆုံချင်ပါပြီ Artist: Myo Gyi Composer: Saw Win Lwin Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

လွဲမှားမှုများနောက် (MM3) | လြဲမွားမႈမ်ားေနာက္(ZG)

ထမြောက်ခဲ့ပြီ (MM3)| ထေျမာက္ခဲ့ၿပီ (ZG)

has been raised Artist: Myo Gyi Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

ထမြောက်ခဲ့ပြီ (MM3)| ထေျမာက္ခဲ့ၿပီ (ZG)