ပြင်ဆင်ပေးမည်

တေးရေး – မန်းထွန်းမြ တေးဆို – ဒေးဗစ်လား CHORUS ကြေကွဲဝမ်းနည်းစဥ် ဖြေသိမ့်အားပေးသူ မှေျာ်လင့်ခြင်းပေးနေသူ ငြိမ်သက်ခြင်းပေးသူယေရှု ဟာလေလုယာ အစဥ်ချီးမွမ်းမည် ထာဝရဘုရားသခင် / (JEHOVAH JIREH) ပြင်ဆင်ပေးမည် VERSE 1 တွေ့ခဲ့ရပြီ သခင့်ချစ်သက်သေများ သိရှိခဲ့ပြီ သခင့်မေတတာများ ရေတွက်ချီးမွမ်း၍မကုန် ပြုသောအမှုများ မြင်တွေ့ပြီ သခင့်လက်ရာ VERSE 2 တွေ့ခဲ့ရပြီ သခင့်ချစ်သက်သေများ သိရှိခဲ့ပြီ သခင့်မေတတာများ ရေတွက်ချီးမွမ်း၍မကုန် အံ့သြဘွယ်ရာ အဖြေတွေ့ပြီ ဟာလေလုယာ

ပြင်ဆင်ပေးမည်

ထာဝရချစ်သူ

တေးရေး – မန်းထွန်းမြ တေးဆို – အက်စတာမွန်း VERSE 1 ဟန်ဆောင်ချစ်ပြီး မေတတာမရှိသူ ကျွန်ုပ်သိပြီ လည့်စားသောသူ သင်နှင့်ကျွန်ုပ် ယခုလုံးဝမဆိုင် တွေ့ပြီ ထာဝရချစ်သူ ထာဝရမေတတာနှင့် တို့ကိုချစ်သူ အသက်ပေးကာ ကယ်တင်ခဲ့သူ ဘဝဆုံးထိခိုင်မြဲသစစာနှင့် တို့ကို ထာဝရချစ်သူ။ CHORUS 1 (ဟာလေလုယာ ချီးမွမ်းမည်)၂ ထာဝရ အသက်ကိုပေးသူ ကောင်းကင် ခေါ်ဆောင်မည့်သူ။ VERSE 2 ထာဝရမေတတာနှင့် တို့ကိုချစ်သူအသက်ပေးကာ ကယ်တင်ခဲ့သူ ဘဝဆုံးထိခိုင်မြဲသစစာနှင့် တို့ကိုထာဝရချစ်သူ ထာဝရမေတတာနှင့် တို့ကိုချစ်သူအသက်ပေးကာ ကယ်တင်ခဲ့သူ ဘဝဆုံးထိခိုင်မြဲသစစာနှင့် တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ချင်သူ။ CHORUS 2 (ဟာလေလုယာ ချီးမွမ်းမည်)၂ ထာဝရ အသက်ကိုပေးသူ ကောင်းကင် ခေါ်ဆောင်မည့်သူ ENDING (ဟာလေလုယာ ချီးမွမ်းမည်)၂ […]

ထာဝရချစ်သူ

ဂုဏ်ပြုပါ၏

တေးရေး – မန်းထွန်းမြ တေးဆို – MCA (ဟေးဟို)၂ (ဟာလေလုယာ)၂ (ဟေးဟို)၂ (ဟာလေလုယာ)၂ (ချီးမွမ်းခြင်းယဇ်ယူဆောင် မျက်မှောက်တော်သို့)၂ (ဝမ်းမြှောက်လျက်ကခုန်ကာ ရှေ့တော်သို့ )၂ (ဘုန်းကြီးသောရှင်ဘုရင် တန်တိုင်းတော်သို့)၂ (ချီးမွမ်းခြင်းယဇ်ယူဆောင် ကိုးကွယ်စို့)၂ (ကြွေးကြော် ဟာလေလုယာ ချီးမွမ်း ဟာလေလုယာ)၂ ဟာ ဟာ ဟာ ဟာ ဟာလေလုယာ (ချီးမွမ်းခြင်းခံထိုက်သော ကောင်းမြတ်ဘုရားရှင် ဘုန်းကြီးသောဘုရားရှင် ဂရုဏာတော်)၂ အစဥ်အမြဲတည်ကြောင်း ဂုဏ်ပြုပါ၏ (ယားယားယားယားယာယာ ဟာလေလုယာ)၄

ဂုဏ်ပြုပါ၏

အချိန်တိုင်းချီးမွမ်းမည်

တေးရေး – မန်းထွန်းမြ တေးဆို – MCA Boys VERSE မြင့်မြတ်သောထာဝရဘုရား ဘုန်းကြီးသောထာဝရဘုရား ချီးမွမ်းခြင်း ဂုဏ်ပြုခြင်းအလုံးစုံ ခံထိုက် သန့်ရှင်းသောထာဝရဘုရား၊ ကောင်းမြတ်သောထာဝရဘုရား၊ ချီးမွမ်းခြင်း ဂုဏ်ပြုခြင်းအလုံးစုံ ခံထိုက် ဟာလေလုယာ၊ CHORUS ဘယ်နေရာမှာမဆို ချီးမွမ်းမည်၊ ဘယ်အချိန်ခါမဆို ချီးမွမ်းမည်၊ နေ့စဥ် သခင့်ကောင်းမြတ်ခြင်းကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ချီးမွမ်းမည်၊ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ချီးမွမ်းမည်၊ နေ့စဥ် အချိန်တိုင်း ချီးမွမ်းနေမည် ထာဝရ ချီးမွမ်း ကိုးကွယ်မည်

အချိန်တိုင်းချီးမွမ်းမည်

ယဇ်ပလ္လင်တည်မည်

တေးရေး – မန်းထွန်းမြ တေးဆို – ခနုတ်ဖောင်၊ ဇောင်းနော VERSE မြင့်မြတ် သန့်ရှင်းသော ဘုန်းကြီးဘုရင် ချီးမွမ်းဂုဏ်ပြုခြင်း ခံထိုက်မူသည် စိတ်နှလုံး အကြွင်းမဲ့ ကိုးကွယ်မည် မျက်မှောက်တော် တန်တိုင်းအတွင်းမှာ တိုးဝင်မည် /ယဇ်ပလလင်တည်မည်။ CHORUS (ဟာလေလုယာ)၃ ချီးမွမ်းနေမည်

ယဇ်ပလ္လင်တည်မည်

စာတန်ရှုံးနိမ့်ပြီ

တေးရေး – မန်းထွန်းမြ တေးဆို – MCA VERSE 1 ယေရှုခရစ်ကို ကျွန်ုပ်ယုံကြည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သားဖြစ်ပြီ၊ အသက်စာစောင်မှာအမည်ရှိပြီ၊ ဘုရားသားဖြစ်ပြီ ဟေ့ စာတန်ရံှူးနှိမ့်ပြီ VERSE 2 ယေရှုခရစ်ကိုကျွန်ုပ်ယုံကြည် ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ခွင့်ရပြီ၊ အသက်စာစောင်မှာစာရင်းရှိပြီ၊ ဘုရားသားဖြစ်ပြီ ဟေ့ စာတန်ရံှူးနှိမ့်ပြီ CHORUS ထာဝရအသက်ရပြီ နေစရာအခန်းရှိပြီ ယုံကြည်သောဝိညာဥ်များကို အမြဲတန်းကြိုဆိုလျက် ကောင်းကင်တံခါးပွင့်ပြီ ငရဲတံခါးပိတ်ပြီ ယုံကြည်သောဝိညာဥ်တွေတွက် ကောင်းကင်ဖွင့်လစ်နေဆဲ

စာတန်ရှုံးနိမ့်ပြီ

ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ပါ၏

တေးရေး – မန်းထွန်းမြ တေးဆို – ဂျင်မီ VERSE 1 လာကြ ခြေတော်ရင်းသို့ပြပ်ဝပ်ကိုးကွယ် သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်ကြီးမြတ် ဘုန်းကြီးအရှင်အား ချီးမွမ်း ကိုးကွယ်ပါ၏ VERSE 2 လာကြ ခြေတော်ရင်းသို့ပြပ်ဝပ်ကိုးကွယ် ဂုဏ်ပြုခြင်းအလုံးစုံ ခံထိုက်သောအရှင်အား ချီးမြှောက် ကိုးကွယ်ပါ၏။ CHORUS ကိုယ်တော်ကိုနေ့တိုင်း အစဥ်ကောင်းကြီးပေးမည် နာမတော်ကိုကမဘာအဆက်ဆက်ချီးမွမ်းမည် ယခု သန့်ရှင်းသူတို့စည်းဝေးရာအရပ် ထာဝရဘုရားဆင်းကြွမူပါ ENDING ကိုယ်တော်မျက်မှောက် ကိုယ်တော်တန်ခိုးနှင့် ကိုယ်တော်၏ဘုန်း တို့ထိမူပါ သန့်ရှင်း၊ သန့်ရှင်း၊ သန့်ရှင်း ဘုန်းကြီးသော ဘုရားရှင်၊ မျက်မှောက်တော်သို့တိုးဝင်ကာ ကိုးကွယ်မည်

ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ပါ၏

ကိုယ်တော်နဲ့ပဲအသက်ရှင်မည်

တေးရေး – မန်းထွန်းမြ တေးဆို – ဧပြီမေဇင်လတ် VERSE 1 နေ့တာအသစ်မှာ ကိုယ်တော်နှင့် တစ်နေ့တာလုံးမှာ ကိုယ်တော်နှင့် နာရီမိနစ်စကကန့်တိုင်းမှာ ကိုယ်တော်နှင့် ကိုယ်တော်နဲ့ဘဲအသက်ရှင်မည်။ VERSE 2 ဘာပဲလုပ်လုပ် ကိုယ်တော်နှင့် ဘယ်ပဲသွားသွား ကိုယ်တော်နှင့် ရင်ဆိုင်တွေ့ရအမှုတိုင်းမှာ ကိုယ်တော်နှင့် ကိုယ်တော်နဲ့ဘဲအသက်ရှင်မည်။ CHORUS သခင်ဘုရားကြွလာမည့် နေ့ရက်အထိတိုင်အောင် နေ့စဥ် ကိုယ်တော်နှင့်အသက်ရှင်မည် သခင်ဘုရားရှေ့တော်မှောက် ဒူးထောက်ဝန်ခံမည့်နေ့ရောက်ရင် သာဓုသစစာရှိသောငယ်သားကောင်း အခေါ်ခံရသည့်အခါ ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့် နိုင်ငံတော်မှာ ထာဝရစိုးစံမည်

ကိုယ်တော်နဲ့ပဲအသက်ရှင်မည်

ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာ

တေးရေး – မန်းထွန်းမြ တေးဆို – MCA VERSE သခင်၏ချစ်ခြင်း၊ သခင်၏အသေခံခြင်း သခင်ထမြောက်ခြင်း ကျွန်ပ်အတွက်ဖြစ်သည် သခင်၏ အောင်မြင်ခြင်း၊ သခင်၏ ပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ သခင့်ထံ၌ရှိတဲ့အရာ ကျွန်ပ်အတွက်။ CHORUS သခင်၏ချစ်ခြင်းကြောင့်သာ၊ သခင်မေတတာခံစားရတာ၊ သခင်၏အသေခံခြင်းကြောင့်သာ၊ သခင်နှင့်အသက်ရှင်လာ၊ သခင်၏အောင်မြင်ခြင်းကြောင့်သာ၊ ကျွန်ပ်သည်အောင်မြင် သူဖြစ်လာ၊ သခင်၏ပေးဆပ်ခြင်းကြောင့်သာ၊ သခင်အတွက်အစေခံတတ်လာ၊ (ဟာလေလုယာ)၂ သခင်၏ကြီးမြတ်နာမ၊ ချီးမွမ်းမကုန်နိုင်ပါ၊ (ဟာလေလုယာ)၂ သခင်၏ကြီးမြတ်နာမ၊ ချီးမွမ်းမကုန်ပါ၊ (ဟာလေလုယာ)၂ ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာ။

ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာ

သခင်နှင့်မွေ့လျော်မည်

တေးရေး – မန်းထွန်းမြ တေးဆို – စံပီး VERSE အရာခပ်သိမ်း အစဥ်ကောင်းမြတ် နေ့ရက်အချိန်တိုင်း၊ ကိုယ်တော်ကောင်းမြတ် သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်၊ ထိုက်တန်သောဘုရား ပြပ်ဝပ်ချီးမြှောက် ကိုးကွယ်မည် CHORUS စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့၊ ဥာဏ်စွမ်းရှိသမှျနှင့် ကိုယ်တော်ကိုကိုးကွယ်မည် ကျွနု်ပ်ဘဝတစ်ခုလုံး၊ သခင့်ကို ကိုးကွယ်မည် ဘယ်အရာများတားဆီးလို့ မရပြီ ကိုးကွယ်မည်၊မွေ့လျော်မည် သခင့်နှင့်မွေ့လျော်မည်

သခင်နှင့်မွေ့လျော်မည်

အထူးကျေးဇူးတင်

တေးရေး – မန်းထွန်းမြ တေးဆို – ခနုတ်ဖောင် ကိုယ်တော်ကို အထူးကျေးဇူးတင် ကိုယ်တော်ကို အထူးကျေးဇူးတင် VERSE ကိုယ်တော်ပေးတဲ့ ထာဝရအသက် ကိုယ်တော်ပေးတဲ့ ကောင်းမြတ်ခြင်း ကိုယ်တော်ပေးတဲ့ ငြိမ်သက်ခြင်း ဝမ်းမြောက်ခြင်း ကိုယ်တော်ပေးတဲ့ ဆုကျေးဇူးများနှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသော အမှုအရာများသည် ကိုယ်တော်ဘုန်းနှင့် (အောင်မြင်ရင့်ကျက်) အသက်တာအတွက် အကျိုးဖြစ်စေသည် CHORUS ကိုယ်တော်ကို ကျေးဇူးအထူးတင် ကိုယ်တော်ကို ကျေးဇူးတင်ပါသည် အလုံးစုံသော ကောင်းမြတ်ခြင်းများ သစစာတော်နှင့် ဂရုဏာတွေအတွက် အို

အထူးကျေးဇူးတင်