ကိုယ်တော်ကျေးဇူး

Myanmar Gospel Songs > Myanmar Gospel Song > Contemporary Gospel Song > ကိုယ်တော်ကျေးဇူး

ကိုယ်တော်ကျေးဇူး
တေးရေး/ဆို – စံပီး

From : https://www.facebook.com/myanmargospelsongs

Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com/your-favor/

Sang Pi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *