ပြင်ဆင်ပေးမည်

တေးရေး – မန်းထွန်းမြ တေးဆို – ဒေးဗစ်လား CHORUS ကြေကွဲဝမ်းနည်းစဥ် ဖြေသိမ့်အားပေးသူ မှေျာ်လင့်ခြင်းပေးနေသူ ငြိမ်သက်ခြင်းပေးသူယေရှု ဟာလေလုယာ အစဥ်ချီးမွမ်းမည် ထာဝရဘုရားသခင် / (JEHOVAH JIREH) ပြင်ဆင်ပေးမည် VERSE 1

Continue reading