ပြင်ဆင်ပေးမည်

တေးရေး – မန်းထွန်းမြ
တေးဆို – ဒေးဗစ်လား

CHORUS
ကြေကွဲဝမ်းနည်းစဥ် ဖြေသိမ့်အားပေးသူ
မှေျာ်လင့်ခြင်းပေးနေသူ ငြိမ်သက်ခြင်းပေးသူယေရှု
ဟာလေလုယာ အစဥ်ချီးမွမ်းမည်
ထာဝရဘုရားသခင် / (JEHOVAH JIREH)
ပြင်ဆင်ပေးမည်

VERSE 1
တွေ့ခဲ့ရပြီ သခင့်ချစ်သက်သေများ
သိရှိခဲ့ပြီ သခင့်မေတတာများ
ရေတွက်ချီးမွမ်း၍မကုန် ပြုသောအမှုများ
မြင်တွေ့ပြီ သခင့်လက်ရာ

VERSE 2
တွေ့ခဲ့ရပြီ သခင့်ချစ်သက်သေများ
သိရှိခဲ့ပြီ သခင့်မေတတာများ
ရေတွက်ချီးမွမ်း၍မကုန် အံ့သြဘွယ်ရာ
အဖြေတွေ့ပြီ ဟာလေလုယာ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *