ညီမျှခြင်း

ညီမျှခြင်း
တေးရေး – ဂါဇာ
တေးဆို – ကောင်းကောင်း

from : https://www.facebook.com/myanmargospelsongs

equality

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *