ဘဝမီးအိမ် (MM3) | ဘဝမီးအိမ္ (ZG)

ဘဝမီးအိမ် Artist: Sang Pi + Myo Gyi Composer: Sang Pi Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

ဘဝမီးအိမ် (MM3) | ဘဝမီးအိမ္ (ZG)

လမ်းပြသူ (MM3) | လမ္းျပသူ (ZG)

လမ်းပြသူ Artist: Sang Pi Composer: Sang Pi Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

လမ်းပြသူ (MM3) | လမ္းျပသူ (ZG)

သိုးမည်းတွေအကြောင်း (MM3) | သိုးမည္းေတြအေၾကာင္း (ZG)

သိုးမည်းတွေအကြောင်း Artist: Ba Din Composer: Ba Din Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

သိုးမည်းတွေအကြောင်း (MM3) | သိုးမည္းေတြအေၾကာင္း (ZG)

ကိုးစားမျှော်ကြည့်ရာ (MM3) | ကိုးစားေမွ်ာ္ၾကည့္ရာ (ZG)

ကိုးစားမျှော်ကြည့်ရာ Artist: YADANA OO Composer: အားဆီ Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

ကိုးစားမျှော်ကြည့်ရာ (MM3) | ကိုးစားေမွ်ာ္ၾကည့္ရာ (ZG)

အရာရာ(၂) (MM3) | အရာရာ(၂) (ZG)

အရာရာ(၂) Artist: ရှိန်း Composer: ဟေမန် Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

အရာရာ(၂) (MM3) | အရာရာ(၂) (ZG)

အဖေ့ကျေးဇူး (MM3) | အေဖ့ေက်းဇူး (ZG)

အဖေ့ကျေးဇူး Artist: JK San Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

အဖေ့ကျေးဇူး (MM3) | အေဖ့ေက်းဇူး (ZG)

အချစ်ပိုရုပ်အို (MM3) | အခ်စ္ပို႐ုပ္အို (ZG)

အချစ်ပိုရုပ်အို Artist: ကောင်းကောင်း Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

အချစ်ပိုရုပ်အို (MM3) | အခ်စ္ပို႐ုပ္အို (ZG)

သုခမဲ့သုခ (MM3) | သုခမဲ့သုခ (ZG)

သုခမဲ့သုခ Artist: ဒီလေး၊GAGလူငယ်များ Composer: သီအိုရို Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

သုခမဲ့သုခ (MM3) | သုခမဲ့သုခ (ZG)

အဖေ့အေးရိပ် (MM3) | အေဖ့ေအးရိပ္ (ZG)

အဖေ့အေးရိပ် Artist: မီးမီးခဲ Composer: Sang Pi Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

အဖေ့အေးရိပ် (MM3) | အေဖ့ေအးရိပ္ (ZG)

အဖေ့ရဲ့လက် (MM3) | အေဖ့ရဲ႕လက္ (ZG)

အဖေ့ရဲ့လက် Artist: Sang Pi Composer: Sang Pi Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

အဖေ့ရဲ့လက် (MM3) | အေဖ့ရဲ႕လက္ (ZG)

ဝိညာဉ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင် (MM3) | ဝိညာဥ္ဆုံးရႈံးခဲ့ရင္ (ZG)

ဝိညာဉ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင် Artist: ဆုန်သင်းပါရ် Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

ဝိညာဉ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင် (MM3) | ဝိညာဥ္ဆုံးရႈံးခဲ့ရင္ (ZG)

ကိုယ်တော့်ကြောင့်နော် (MM3) | ကိုယ္ေတာ့္ေၾကာင့္ေနာ္ (ZG)

ကိုယ်တော့်ကြောင့်နော် Artist: Niang Composer: ခွာလ်ပီး Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

ကိုယ်တော့်ကြောင့်နော် (MM3) | ကိုယ္ေတာ့္ေၾကာင့္ေနာ္ (ZG)

အဖေ့ရဲ့လက် (MM3) | အေဖ့ရဲ႕လက္ (ZG)

အဖေ့ရဲ့လက် Artist: အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

အဖေ့ရဲ့လက် (MM3) | အေဖ့ရဲ႕လက္ (ZG)

အလိုတော်အတိုင်း (MM3) | အလိုေတာ္အတိုင္း (ZG)

အလိုတော်အတိုင်း Artist: ကောင်းကောင်း Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

အလိုတော်အတိုင်း (MM3) | အလိုေတာ္အတိုင္း (ZG)

အသွေးတော်တန်ခိုး (MM3) | အေသြးေတာ္တန္ခိုး (ZG)

အသွေးတော်တန်ခိုး Artist: Sang Pi Composer: Sang Pi Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

အသွေးတော်တန်ခိုး (MM3) | အေသြးေတာ္တန္ခိုး (ZG)

အသီးတစ်ရာအညှာတစ်ခု (MM3) | အသီးတစ္ရာအညွာတစ္ခု (ZG)

A Thee Ta Yar A Hnar Ta Khu Artist: စိုင်းထီးဆိုင် Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

အသီးတစ်ရာအညှာတစ်ခု (MM3) | အသီးတစ္ရာအညွာတစ္ခု (ZG)

ကောင်းကင်ကလူ (MM3) | ေကာင္းကင္ကလူ (ZG)

ကောင်းကင်ကလူ Artist: ထွဏ်းထွဏ်း Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

ကောင်းကင်ကလူ  (MM3) | ေကာင္းကင္ကလူ (ZG)

ကြီးမြတ်လှသော (MM3) | ႀကီးျမတ္လွေသာ (ZG)

ကြီးမြတ်လှသော Artist: စည်သူလွင် Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

ကြီးမြတ်လှသော (MM3) | ႀကီးျမတ္လွေသာ (ZG)

အချိန် (MM3) | အခ်ိန္ (ZG)

အချိန် Artist: ကောင်းကောင်း Composer: Rev.ဗစ်ထရီမူး Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

အချိန် (MM3) | အခ်ိန္ (ZG)

နှုတ်ဆက်သီချင်း MM3) | ႏႈတ္ဆက္သီခ်င္း (ZG)

နှုတ်ဆက်သီချင်း Artist: မီးမီးခဲ Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

နှုတ်ဆက်သီချင်း MM3) | ႏႈတ္ဆက္သီခ်င္း (ZG)

ကိုယ်တော်ပါရင် လမ်းတစ်လျှောက်လုံး (MM3) | ကိုယ္ေတာ္ပါရင္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံး (ZG)

ကိုယ်တော်ပါရင် လမ်းတစ်လျှောက်လုံး Artist: Nဆိုင်းလီ၊ ခင်လေးနွယ်၊ Sတာ၊ လီလီမြင့် Composer: စောတုတ်ဟန် Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

ကိုယ်တော်ပါရင် လမ်းတစ်လျှောက်လုံး (MM3) | ကိုယ္ေတာ္ပါရင္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံး (ZG)

ညင်ညင်သာ (MM3) | ညင္ညင္သာ (ZG)

ညင်ညင်သာ Artist: အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် Composer: နေကျော်ကျော်လင်း Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

ညင်ညင်သာ (MM3) | ညင္ညင္သာ (ZG)

နွေးထွေးသောရင်ခွင် (MM3) | ေႏြးေထြးေသာရင္ခြင္ (ZG)

နွေးထွေးသောရင်ခွင် Artist: မျိုးကြီး Composer: Album: Myanmar Contemporary Gospel Song Lyrics Myanmar 3 version coming soon Lyrics Zawgyi One version coming soon From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs Song Lyrics >>> http://podcast.myatmingalar.com

နွေးထွေးသောရင်ခွင် (MM3) | ေႏြးေထြးေသာရင္ခြင္ (ZG)