ပြည့်စုံသောနေရာ

Myanmar Gospel Songs > Myanmar Gospel Song > Contemporary Gospel Song > ပြည့်စုံသောနေရာ

ပြည့်စုံသောနေရာ
တေးရေး-ဒေးဗစ်စံပီး
တေးဆို-ထန်ပူ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *