ကိုးကွယ်သောနှလုံးသား

ကိုးကွယ်သောနှလုံးသား
The Heart of Worship

Intro ll E         l B         l F#m7.          l Bsus4 __ B  __ ll

ll E         l Bsus4/D#.     l F#m7.          l Bsus4 __ B  __ l
V1  တေးသွားများကုန်ချိန် အားလုံးလွင့်ပျောက်သွား နှိမ့်ချတိုးဝင်ရင်း
l E         l Bsus4/D#.     l F#m7.      l Bsus4 __ B  __ ll
သခင့်အတွက်ပေချင်သူ ကြီးမြတ် ထိုက်တန်ခြင်း တခင့်ရဲ့သဘောအလိုတိုင်း

Pre Chorus ll F#m7 __  E/G# __ l Bsus4 __  B __  l
နှုတ်သက်သက်ချီးမွမ်းဆိုခြင်းမဟုတ် ပိုလေးနက်သောအရာ
l F#m7 __  E/G# __ l Bsus4 __  B __  l
သီချင်းသက်သက်မနှစ်သက်သူပါ
l F#m7 __  E/G# __ l Bsus4 __  B __  l
အတွင်းနှလုံးသားမှထွက်သောအရာများ သဘောကိုကြည့်သော ဘုရားဟာ
l F#m7 __  E/G# __ l Bsus4 __  B __  ll
ကျွနု်ပ်နှလုံးသား သိမြင်သောအရှင်

Chorus       ll E             l B/D#.                 l
ဦးလှည့်လို့ ကိုးကွယ်လိုစိတ်တစ်ခုတည်းသာ
l F#m7         l A2  ____  B  ____  l
အရာရာကိုယ်တော်အတွက်ပဲ အရာရာအားလုံးယေရှု
l E         l B/D#.                    l
အတွေးမှားသမျှသခင့်ထံမှာ တိုးလျှိုးတောင်းပန်
l F#m7.         l A2   __  Bsus4    B  l
အရာရာကိုယ်တော်အတွက်ပဲ အရာရာအားလုံးယေရှု

Music/Solo  ll E         l B/D#.         l F#m7.         l Bsus4  __  B  __  ll

V2       ကြီးမြတ်စိုးစံအရှင်  အတုမဲ့ မြတ်နာမ ကြီးမြတ်ထိုက်တန်ခြင်း
နွမ်းပါး ကျွနု်ပ်ဘဝထဲ အားလုံးပေးသနားမူ ထွက်သက်နှင့်ဝင်သက်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *