ကိုယ်တော်ရှိနေတယ်

Myanmar Gospel Songs > Myanmar Gospel Song > Contemporary Gospel Song > ကိုယ်တော်ရှိနေတယ်

ကိုယ်တော်ရှိနေတယ်
တေးဆို – Joy
တေးရေး -ရှိန်း

From: https://www.facebook.com/myanmargospelsongs
Song Lyrics >>>   http://podcast.myatmingalar.com/myanmar-gospel-songs-he-exists/

 

He exists

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *