Kongkin Takha Phothlit Letnei

အထူးကျေးဇူးတင်

တေးရေး – မန်းထွန်းမြ
တေးဆို – ခနုတ်ဖောင်
ကိုယ်တော်ကို အထူးကျေးဇူးတင်
ကိုယ်တော်ကို အထူးကျေးဇူးတင်

VERSE
ကိုယ်တော်ပေးတဲ့ ထာဝရအသက်
ကိုယ်တော်ပေးတဲ့ ကောင်းမြတ်ခြင်း
ကိုယ်တော်ပေးတဲ့ ငြိမ်သက်ခြင်း ဝမ်းမြောက်ခြင်း
ကိုယ်တော်ပေးတဲ့ ဆုကျေးဇူးများနှင့်
ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသော အမှုအရာများသည်
ကိုယ်တော်ဘုန်းနှင့် (အောင်မြင်ရင့်ကျက်)
အသက်တာအတွက် အကျိုးဖြစ်စေသည်

CHORUS
ကိုယ်တော်ကို ကျေးဇူးအထူးတင်
ကိုယ်တော်ကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်
အလုံးစုံသော ကောင်းမြတ်ခြင်းများ
သစစာတော်နှင့် ဂရုဏာတွေအတွက် အို

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *