ပြင်ဆင်ပေးမည်

တေးရေး – မန်းထွန်းမြ တေးဆို – ဒေးဗစ်လား CHORUS ကြေကွဲဝမ်းနည်းစဥ် ဖြေသိမ့်အားပေးသူ မှေျာ်လင့်ခြင်းပေးနေသူ ငြိမ်သက်ခြင်းပေးသူယေရှု ဟာလေလုယာ အစဥ်ချီးမွမ်းမည် ထာဝရဘုရားသခင် / (JEHOVAH JIREH) ပြင်ဆင်ပေးမည် VERSE 1

Continue reading

ထာဝရချစ်သူ

တေးရေး – မန်းထွန်းမြ တေးဆို – အက်စတာမွန်း VERSE 1 ဟန်ဆောင်ချစ်ပြီး မေတတာမရှိသူ ကျွန်ုပ်သိပြီ လည့်စားသောသူ သင်နှင့်ကျွန်ုပ် ယခုလုံးဝမဆိုင် တွေ့ပြီ ထာဝရချစ်သူ ထာဝရမေတတာနှင့် တို့ကိုချစ်သူ အသက်ပေးကာ ကယ်တင်ခဲ့သူ

Continue reading

ဂုဏ်ပြုပါ၏

တေးရေး – မန်းထွန်းမြ တေးဆို – MCA (ဟေးဟို)၂ (ဟာလေလုယာ)၂ (ဟေးဟို)၂ (ဟာလေလုယာ)၂ (ချီးမွမ်းခြင်းယဇ်ယူဆောင် မျက်မှောက်တော်သို့)၂ (ဝမ်းမြှောက်လျက်ကခုန်ကာ ရှေ့တော်သို့ )၂ (ဘုန်းကြီးသောရှင်ဘုရင် တန်တိုင်းတော်သို့)၂ (ချီးမွမ်းခြင်းယဇ်ယူဆောင် ကိုးကွယ်စို့)၂ (ကြွေးကြော်

Continue reading

အချိန်တိုင်းချီးမွမ်းမည်

တေးရေး – မန်းထွန်းမြ တေးဆို – MCA Boys VERSE မြင့်မြတ်သောထာဝရဘုရား ဘုန်းကြီးသောထာဝရဘုရား ချီးမွမ်းခြင်း ဂုဏ်ပြုခြင်းအလုံးစုံ ခံထိုက် သန့်ရှင်းသောထာဝရဘုရား၊ ကောင်းမြတ်သောထာဝရဘုရား၊ ချီးမွမ်းခြင်း ဂုဏ်ပြုခြင်းအလုံးစုံ ခံထိုက် ဟာလေလုယာ၊ CHORUS

Continue reading

ယဇ်ပလ္လင်တည်မည်

တေးရေး – မန်းထွန်းမြ တေးဆို – ခနုတ်ဖောင်၊ ဇောင်းနော VERSE မြင့်မြတ် သန့်ရှင်းသော ဘုန်းကြီးဘုရင် ချီးမွမ်းဂုဏ်ပြုခြင်း ခံထိုက်မူသည် စိတ်နှလုံး အကြွင်းမဲ့ ကိုးကွယ်မည် မျက်မှောက်တော် တန်တိုင်းအတွင်းမှာ တိုးဝင်မည် /ယဇ်ပလလင်တည်မည်။

Continue reading

စာတန်ရှုံးနိမ့်ပြီ

တေးရေး – မန်းထွန်းမြ တေးဆို – MCA VERSE 1 ယေရှုခရစ်ကို ကျွန်ုပ်ယုံကြည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သားဖြစ်ပြီ၊ အသက်စာစောင်မှာအမည်ရှိပြီ၊ ဘုရားသားဖြစ်ပြီ ဟေ့ စာတန်ရံှူးနှိမ့်ပြီ VERSE 2 ယေရှုခရစ်ကိုကျွန်ုပ်ယုံကြည် ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ခွင့်ရပြီ၊ အသက်စာစောင်မှာစာရင်းရှိပြီ၊

Continue reading