အနှိုင်းမဲ့ဘုရား

VERSE 1
ကျေးဇူးရှင် အဖဘုရား ကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းလျက် တိုးဝင်
တန်ခိုးကြီးရှင်အနန္တဘုရား ကျွန်ုပ်ပြပ်ဝပ်လျက် ကိုးကွယ်
အို … အို… အို… အို…

VERSE 2
နှလုံးသားမှာ အစဉ်တောင့်တ မျှော်နေအမြဲပဲ ဆာငတ်နေ
သခင့်အချစ်သာ ကျွန်ုပ်အား အရာရာလှပမှုပေးနေ
အို… အို… အို… အို…

CHORUS
ခြေတော်ရင်း၌ ပြပ်ဝပ်လျက် ကိုးကွယ်မည်
ဝိညာဉ်အတွင်းနှလုံးသားထဲက ကိုးကွယ်မည်
ရိုသေလျက် ဝန်ခံလျက် အစဥ်သာအမြဲ

BRIDGE
ပလ္လင်ထက်က စီးဆင်းခဲ့လေသော
တိုင်တော်ထက်က သခင့်ရဲ့မေတ္တာများ
ဆင်ခြင်တိုင်းမှာ ကိုယ်တော်တစ်ပါးသာ
အနှိုင်းမဲ့သော ကျွန်ုပ်ဘုရား

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *