ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ပါ၏

တေးရေး – မန်းထွန်းမြ
တေးဆို – ဂျင်မီ

VERSE 1
လာကြ ခြေတော်ရင်းသို့ပြပ်ဝပ်ကိုးကွယ်
သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်ကြီးမြတ် ဘုန်းကြီးအရှင်အား
ချီးမွမ်း ကိုးကွယ်ပါ၏

VERSE 2
လာကြ ခြေတော်ရင်းသို့ပြပ်ဝပ်ကိုးကွယ်
ဂုဏ်ပြုခြင်းအလုံးစုံ ခံထိုက်သောအရှင်အား
ချီးမြှောက် ကိုးကွယ်ပါ၏။

CHORUS
ကိုယ်တော်ကိုနေ့တိုင်း
အစဥ်ကောင်းကြီးပေးမည်
နာမတော်ကိုကမဘာအဆက်ဆက်ချီးမွမ်းမည်
ယခု သန့်ရှင်းသူတို့စည်းဝေးရာအရပ်
ထာဝရဘုရားဆင်းကြွမူပါ

ENDING
ကိုယ်တော်မျက်မှောက် ကိုယ်တော်တန်ခိုးနှင့်
ကိုယ်တော်၏ဘုန်း တို့ထိမူပါ

သန့်ရှင်း၊ သန့်ရှင်း၊ သန့်ရှင်း
ဘုန်းကြီးသော ဘုရားရှင်၊
မျက်မှောက်တော်သို့တိုးဝင်ကာ
ကိုးကွယ်မည်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *