စာတန်ရှုံးနိမ့်ပြီ

တေးရေး – မန်းထွန်းမြ
တေးဆို – MCA

VERSE 1
ယေရှုခရစ်ကို ကျွန်ုပ်ယုံကြည်
ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သားဖြစ်ပြီ၊
အသက်စာစောင်မှာအမည်ရှိပြီ၊
ဘုရားသားဖြစ်ပြီ ဟေ့ စာတန်ရံှူးနှိမ့်ပြီ

VERSE 2
ယေရှုခရစ်ကိုကျွန်ုပ်ယုံကြည်
ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ခွင့်ရပြီ၊
အသက်စာစောင်မှာစာရင်းရှိပြီ၊
ဘုရားသားဖြစ်ပြီ ဟေ့ စာတန်ရံှူးနှိမ့်ပြီ

CHORUS
ထာဝရအသက်ရပြီ နေစရာအခန်းရှိပြီ
ယုံကြည်သောဝိညာဥ်များကို
အမြဲတန်းကြိုဆိုလျက်
ကောင်းကင်တံခါးပွင့်ပြီ ငရဲတံခါးပိတ်ပြီ
ယုံကြည်သောဝိညာဥ်တွေတွက်
ကောင်းကင်ဖွင့်လစ်နေဆဲ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *