ထာဝရအဖ

VERSE
ကိုယ်တော်ကို မြင်တွေ့ဖို့
နှလုံးသားထဲက ဆန္ဒတစ်ခုတည်းနဲ့သာ
ကျွန်ုပ် အရောက်လှမ်းခဲ့ပြီ
ထာဝရဘုရားပလလင်တော်ရှေ့မှာ
နှိမ့်ချလျက်ပြပ်ဝပ်ခြင်းနဲ့သာ
ကျွန်ပ် ကိုးကွယ်မည်

CHORUS
ရိုသေခြင်း လေးမြတ်ခြင်း အရာအားလုံး ခံထိုက်သူ
ထာဝရ ဂရုဏာနဲ့ အစဉ်မစသူ အဖ
ကျွန်ုပ် မြွက်ဆိုမည် နာမတော် ဘုန်းကြီးကြောင်း ဝန်ခံ
ထာဝရ အရာအားလုံးကို စိုးပိုင်သူ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *