သခင်မရှိခဲ့လျှင်

VERSE 1
သခင်ကျွန်ုပ်အား ချစ်ခြင်းနဲ့ ဖန်ဆင်း ဘုန်းတော်အတွက် ပြင်ဆင်
ကျွန်ုပ်ပြိုလဲချိန်များ သခင်ရဲ့လက်နဲ့ အစဉ်ဆွဲထူကာ
သခင့်ရဲ့အားလုံး ကျွန်ုပ်ကို သခင်ပေးခဲ့
သခင့်ရဲ့အသက်နဲ့ ကျွန်ုပ်ကို သခင်ရွေးခဲ့

CHORUS
သခင်မရှိခဲ့လျှင် ကျွန်ုပ်မရှိခဲ့ပါ
ခရစ်တော်သာ ကျွန်ုပ်ဘဝအသက်ရှင်နေခြင်းအကြောင်း
အစဉ်မတည်မြဲခြင်း ဘဝမုန်တိုင်းများအပေါ်
ပျံဝဲသောအခါ ကြောက်စရာမလို
သခင်ဘုရားသာလျှင် အတောင်များနဲ့ ထမ်းခေါ်ပြီ
(အတောင်တွေနဲ့ ထမ်းခဲ့ပြီ)

VERSE 2
သခင်ရဲ့ဒီစကား အရှိအတိုင်း ကျွနု်ပ်အား အမြဲတမ်း သခင်ချစ်နေမယ်
သခင်ရဲ့သမမာတရား ရင်ထဲ စိတ်ချကာ ကျွန်ုပ်ယုံကြည်
သခင်တစ်ပါးတည်း အပြစ်မှလွတ်ကယ်နိုင်သောဘုရား
ထာဝရအဆက်ဆက်၌ စိုးစံပိုင်သောဘုရား

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *