ယဇ်ပလ္လင်တည်မည်

တေးရေး – မန်းထွန်းမြ
တေးဆို – ခနုတ်ဖောင်၊ ဇောင်းနော

VERSE
မြင့်မြတ် သန့်ရှင်းသော ဘုန်းကြီးဘုရင်
ချီးမွမ်းဂုဏ်ပြုခြင်း ခံထိုက်မူသည်
စိတ်နှလုံး အကြွင်းမဲ့ ကိုးကွယ်မည်
မျက်မှောက်တော် တန်တိုင်းအတွင်းမှာ
တိုးဝင်မည် /ယဇ်ပလလင်တည်မည်။

CHORUS
(ဟာလေလုယာ)၃ ချီးမွမ်းနေမည်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *