အချိန်တိုင်းချီးမွမ်းမည်

တေးရေး – မန်းထွန်းမြ
တေးဆို – MCA Boys

VERSE
မြင့်မြတ်သောထာဝရဘုရား
ဘုန်းကြီးသောထာဝရဘုရား
ချီးမွမ်းခြင်း ဂုဏ်ပြုခြင်းအလုံးစုံ ခံထိုက်
သန့်ရှင်းသောထာဝရဘုရား၊
ကောင်းမြတ်သောထာဝရဘုရား၊
ချီးမွမ်းခြင်း ဂုဏ်ပြုခြင်းအလုံးစုံ ခံထိုက်
ဟာလေလုယာ၊

CHORUS
ဘယ်နေရာမှာမဆို ချီးမွမ်းမည်၊
ဘယ်အချိန်ခါမဆို ချီးမွမ်းမည်၊
နေ့စဥ် သခင့်ကောင်းမြတ်ခြင်းကို
စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ချီးမွမ်းမည်၊
ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ချီးမွမ်းမည်၊
နေ့စဥ် အချိန်တိုင်း ချီးမွမ်းနေမည်
ထာဝရ ချီးမွမ်း ကိုးကွယ်မည်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *