ဂုဏ်ပြုပါ၏

တေးရေး – မန်းထွန်းမြ
တေးဆို – MCA

(ဟေးဟို)၂ (ဟာလေလုယာ)၂
(ဟေးဟို)၂ (ဟာလေလုယာ)၂

(ချီးမွမ်းခြင်းယဇ်ယူဆောင် မျက်မှောက်တော်သို့)၂
(ဝမ်းမြှောက်လျက်ကခုန်ကာ ရှေ့တော်သို့ )၂
(ဘုန်းကြီးသောရှင်ဘုရင် တန်တိုင်းတော်သို့)၂
(ချီးမွမ်းခြင်းယဇ်ယူဆောင် ကိုးကွယ်စို့)၂
(ကြွေးကြော် ဟာလေလုယာ
ချီးမွမ်း ဟာလေလုယာ)၂
ဟာ ဟာ ဟာ ဟာ ဟာလေလုယာ

(ချီးမွမ်းခြင်းခံထိုက်သော ကောင်းမြတ်ဘုရားရှင်
ဘုန်းကြီးသောဘုရားရှင် ဂရုဏာတော်)၂
အစဥ်အမြဲတည်ကြောင်း ဂုဏ်ပြုပါ၏

(ယားယားယားယားယာယာ ဟာလေလုယာ)၄

Leave a Reply

Your email address will not be published.